Fornsvenska namn betydelse

en sammanhållen fras) även om det känns mer naturligt. Källa behövs, i engelska markeras nämligen genitiv med apostrof följt av s, anna's, vilket i svensk text är fel.

Läs mer…

Lekens betydelse i förskolan

klumpa samman många av barns olika aktiviteter och kalla dem lek, menar pedagogikforskaren Harriet Strander. Hon tar puls och lyssnar på hjärtat. Johanson, E Pramling Samuelsson, I (2007

Läs mer…

Betydelse av

betydelse för konsumenten, måste märkning ske. Ett redskap är ej tillverkat, eller för annan ändamål tillverkat redskap. SwedishDetta innebär att millennieutvecklingsmålen är en politik som också är av betydelse

Läs mer…