Gjuta brunn

stämma mot profilsnörena. Gräv ur till jordkällarens djup. För svalen muras mellanväggar med små block. Låt putsen torka två dygn. Staga med reglar i sulans yttermått. För att minska

Läs mer…

Gjuta golvbrunn betong

igång Odla rosor Rosor är för det mesta en tacksam och en ganska lätt blomma att odla. Sätt i formens långsidor med 1 1/2 m mellanrum, 10 lutning. Så

Läs mer…