Nytt körkort vid namnbyte

register för pass cirka två dygn efter det att berörd person fått beviset om ändringen. Du får utdraget på finska, svenska och engelska. När du gör en namnändring sprider

Läs mer…

Foto till körkort hos polisen

körkortstillstånd är fortfarande långa. Med blanketten gå du till den legitimerade läkaren som ska genomföra läkarundersökningen. Bokning gör ni lättast. Här presenterar vi hur det praktiskt går till

Läs mer…

Körkort byte

gäller nu är att bilens och släpets totalvikt ihop inte får överskrida 3 500 kg, är släpets totalvikt inte över 750 kilo så får bilens och släpets sammanlagda totalvikt

Läs mer…