Körkort som legitimation

obegränsad giltighetstid på körkort före 2013 (då en EU-regel infördes). Klicka HÄR prova PÅ biljaktens videoutbildning. Ingen av dem har fotografi (Dankort hade det tills 2004 och längre tillbaka

Läs mer…

Förnya körkort utomlands

Vårdguidens e-tjänster. I det fall som körkortet går ut inom två år, ska det bytas mot spanskt när det förnyas. Då finns det ett avtal mellan länderna som avgör

Läs mer…

Danskt körkort

du läsa om kraven för körkort, öva på körkortstest, delta i diskussioner, hitta en trafikskola och läsa gratis körkortsteori. More_vert We use them; we have a single drivers licence

Läs mer…

Nytt körkort vid namnbyte

register för pass cirka två dygn efter det att berörd person fått beviset om ändringen. Du får utdraget på finska, svenska och engelska. När du gör en namnändring sprider

Läs mer…

Foto till körkort hos polisen

körkortstillstånd är fortfarande långa. Med blanketten gå du till den legitimerade läkaren som ska genomföra läkarundersökningen. Bokning gör ni lättast. Här presenterar vi hur det praktiskt går till

Läs mer…

Körkort byte

gäller nu är att bilens och släpets totalvikt ihop inte får överskrida 3 500 kg, är släpets totalvikt inte över 750 kilo så får bilens och släpets sammanlagda totalvikt

Läs mer…