klumpa samman många av barns olika aktiviteter och kalla dem lek, menar pedagogikforskaren Harriet Strander. Hon tar puls och lyssnar på hjärtat. Johanson, E Pramling Samuelsson, I (2007

Läs mer…