Fyra hörn övning mobbning

in Prävention und Intervention einteilen. Repräsentativstudien zu Mobbing am Arbeitsplatz Bearbeiten Quelltext bearbeiten Bärbel Meschkutat, Martina Stackelbeck, Georg Langenhoff: Der Mobbing-Report Repräsentativstudie für die Bundesrepublik Deutschland ( 614

Läs mer…

Förebygga mobbning övningar

genom beröm och sanktioner, kombinerat med ett varmt vuxenengagemang. I lagen ställdes krav på skolhuvudmännen att vidta ett aktivt förebyggande arbete mot mobbning, att upprätta likabehandlingsplaner samt att

Läs mer…