LSS. Behandling, människor som är känslomässigt handikappade drabbas från en verklig och äkta tillstånd. Detta är särskilt viktigt för yngre barn, vars känslor utvecklas och förändras. Vid till exempel

Läs mer…