spelar alla sju operorna och de kännetecknas av varsin fo r m e l, e t t slags serie, e n tonstruktur som ständigt åt e r kommer i

Läs mer…