Svider när jag kissar könssjukdom

det att jag blir steril? Urinvägsinfektion, om du har urinvägsinfektion kan du behöva kissa ofta, och det kan svida både under tiden och precis efter att du har kissat.

Läs mer…

Psykisk sjukdom definition

LSS. Behandling, människor som är känslomässigt handikappade drabbas från en verklig och äkta tillstånd. Detta är särskilt viktigt för yngre barn, vars känslor utvecklas och förändras. Vid till exempel

Läs mer…