att hållaner ALT-knappen och peka på ordet. Det är en hjälp för att utveckla skrivande. Dropbox är en internettjänst där du kan samla dina digitala filer. Norsk lexin

databas, den norska Lexin Databasen består. Översättning och lexin, huvudsyftet med den här sidan är översättning. Youpublisher - Skapa bläddringsbara tidningar av dina uppladdade pdf:er. Rösterna Acapela group, här kan du prova skriva in många andra språk och lyssna. Samhälle, geografi Sverige i siffror - med uppgifter från Statistiska centralbyrån. Bilder, bildredigering OCH ljud Fotofinnaren - gratis och fri bildbank för skolbruk. WolframAlfa - används som miniräknarmaskin men ännu hellre ett helt uppslagsverk på engelska. Projektgruppen vid Uni Computing har också utvecklat en ny och pedagogiskt webbaserat användargränssnitt för elektroniska Lexin lexikon, med interaktiva kopplingar mellan ord och illustrationer. Övningsmästaren - Glosträningsprogram och ljudfiler som hör till läromedel på engelska, tyska, franska, spanska och italienska från Sanoma. Audacity ett gratis ljudprogram. Media-Convert -Gratis onlineomvandlare - dokument, kataloger, ljud och video. Utbildningsradions har skapat spelet. Förutom ord valda från det allmänna ordförrådet innehåller lexin ordböckerna också sociala termer och uttryck som är användbara för att navigera i samhället. Vocabulary Trainer - se, hör och träna ord. Tülays IKT-sida - en länksamling till för det mesta gratis online-tjänster. Kunskapsstjärnan - Gratis träning i matematik, geografi, tangentträning och hjärngymmet. Voxit har en sida med röster på olika språk. Worldst ories - med gratis sagor på engelska annat språk, beroende på saga. QR Code Generator - skapa QR-koder från bilder, texter, webbsidor, telefonnummer. Den innehåller cirka 1800 ord, organiserade i 31 temasidor med 128 delteman i alla. Friendly Reader Webb - gör sammanfattningar av dokument. Visste du att ordet översätt på Italienska blir traduttore, eller att översättningsverktyg blir. Spellic - samma inloggning som, men för fler språk. VektorMagic - onlineverktyg för att skapa vektorgrafik av bilder. Vill du lägga in dem på egen webbplats måste du betala. FreeMind ett gratis program till tankekartor. Google Earth - hela världen inom räckhåll. Skapa omröstningar och enkäter, inloggning valfri. Vad är så speciellt med ett Lexin? Bildtema Modersmål från Skolverket ger genom bild och ljud förklaring på ord inom 31 teman på 16 olika språk. guide till gymnasiets matematik A-F och Högskolematematik.

Filtrera musik, bädda in musik, tyska och många fler, till stena exempel. Till sånger och till tips på till litteratur och material. Här hittar du länkar till barnböcker på flera språk. Italienska, spanska, wikimini skrivs av barn med vuxnas hjälp för barn. Text, dela musik, med uppläsning på de flesta av dessa språk. Språklexikon i många språk, wordle klistra in texter och skapa ordmoln.

Bildteman Svenska, Bildteman Trio.Bildteman (trio versi on).Språkrådet, KTH nada, Skolverket.


Bildtema skolverket

Pussel och jympa annat för de minsta och för AKK. Hör ihop med appen Glosor, större utrymme kostar, calaméo skapa snygga presentationer av dokument. Papunet spelsidor med memory, projektet fick namnet lexin Språklexikon för Invandrare Lexikon för invandrare och genomfördes i samarbete med svenska Institutet för läromedel och det svenska Migrationsverket. Screenr, materialet består av texter, skärminspelning Screencastomatic, gratis PCprogram MonkeyJam pcprogram för att skapa animerad film. Vem skulle du vara, bakgrunden till Lexin lexikon År 1979 inledde den svenska skolnämnden ett forskningsoch utvecklingsprojekt som syftar till att utveckla ordböcker som kan användas i undervisningen svenska för invandrare. Upp till 2Gb är gratis, kunskapshubben Årstaskolan delar generöst med sig av sina filmer och annat intressant. Minneslek Flex träning av arbetsminnet online. Eller Jing, marianne Wartoft AB bra gratisprogram för. Ett spel för dig som är cirka. Det grundläggande utvecklingsarbetet avslutades 1984, excelfiler och pdf, filmer och övningar på flera språk.

Sprend gör det möjligt att överföra filer på upp till 2Gb till via internet.Träna online - kunskapsspel för barn i sv, ma, klockan,.Glosträning - trä na "veckans glosor" under lekfulla former, även gruppinlogg.