av det första ingreppet. Be om mer information eller boka en tid. Detta gäller även hudskador orsakade av desinfektionsmedel och/eller elektrisk ström. Fettsugning tar permanent bort fettceller. Efter ingreppet

börjar huden forma sig runt det behandlade området, allt beroende av dess elasticitet. Detta är ett allvarligt tillstånd som är livshotande och kräver omedelbar medicinsk behandling på sjukhus. Siim Simmo, narkos, allmän. Detta hjälper till att bryta ner fettväven så att den sedan kan sugas. Fråga mer information eller boka en tid. Det är möjligt men mycket osannolikt att du drabbas av en större blodförlust, så att du även flera dagar efter operationen kan behöva transfusion av blod eller blodkomponenter. . I sådana fall sker läkningen vanligen inom ett par veckor. Som vid alla estetiska operationer kan du behöva korrigerande ingrepp, om resultatet av den första operationen inte blir som förväntat eller på grund av försämrad sårläkning, infektion, blödning eller estetiskt otillfredsställande resultat. Svullnad och blodutgjutningar är vanliga och försvinner oftast på tre till fyra veckor. Denna teknik kan minska besvär under fettsugningen samt minska blåmärken efteråt. Vid mycket sällsynta tillfällen kan blodförlusten vara påtaglig; i dessa fall får naturvetenskap patienterna blodtransfusioner. Hud med nedsatt elasticitet pga. Deformerad kontur : På grund av inre ärr kan ojämnheter i operationsområdet uppkomma. Trots extrem försiktighet och uppmärksamhet kan komplikationer uppträda. De flesta blödningar kan stoppas omedelbart. Fettsugning kan utföras som ett eget ingrepp eller tillsammans med ett ansiktslyft, en bukplastik eller tex. En tajt dräkt och förband bärs efteråt för att kontrollera svullnad och underlätta läkning. För- och nackdelar finns förknippade teater stockholm april 2018 med dessa alternativa fettsugningsmetoder. Förändringar i kroppskonturen är emellertid fortfarande möjliga.

Näsinhalator Fettsugning mage risker

Förlust av kroppsvätskor kan förekomma, försämrad läkning av operationssår, under operationen. Stram hud med hög elasticitet resulterar i ett bättre slutresultat efter fettsugning. Ibland används en speciell sond som ger ifrån sig ultraljud. I mycket sällsynta fall finns det risk för bildning av blodproppar trombos. Vad bör jag förvänta mig av fettsugningen. Bestående skador till exempel känslolöshet besvär eller synliga ärr är åring mycket sällsynta. Laser eller spray av koksalt, två till tre veckor efter operationen.


Vilket kan framkalla bredare, kan vi ta bort överflödig hud i ett ytterligare ingrepp bukplastik eller lårlyft för att molande värk i äggstockarna efter mens uppnå ett för ögat sveriges befolkning 1890 tilltalande resultat. Diskutera tänkbar fortsatt vård massage, blodcirkulation, i sällsynta fall krävs en operation för att lösa problemet. Om huden inte är tillräckligt elastisk. Alla detaljer och risker som gäller dessa metoder kommer att förklaras för dig separat. Om såren står under tryck kan de vidgas. I sällsynta fall kan ingreppet framkalla skador på nerver eller mjukvävnad.

Galeri med före- och efterbilder Fettsugningsoperationer utförs.I kombination med vissa preventivmetoder (p-piller) ökar det risken för blodkoagulation och blodproppar.De vanligaste fettsugningsregionerna är överarmar, hela buken, kärlekshandtag, rygg, lår och knäna. .