stödjer enskilda och behövande personer. Ett upplevelseorienterat stipendium för dig som studerar, jobbar med eller driver den typen av frågor i en församling. Ragnhild Frykbergs Stiftelse - Stipendier inom

natur- och samhällsvetenskapliga, humanistiska eller konstnärliga ämnen men också högre yrkesinriktade utbildningar. Svenska Institutet - Adminsitrerar flera typer av stipendier som kan vara intressanta om du ska åka utomlands och plugga. Här hittar du stipendier att söka för dina studier. Studenter vid teknisk högskola är berättigade att söka. Läs mer JAKs räntefria stipendium Uppsatsarbeten som handlar om räntefri, rättvis och uthållig ekonomi kan söka detta stipendium från medlemsbanken JAK. Estrid Ericsons Stiftelse - Bidrag för utbildning inom områdena formgivning, konsthantverk, hantverk och industridesign. Läs mer Ida Sohlbergs studiefond Fonden delar ut stipendier till enbart pojkar som är "duktiga i skolan, trevliga och har dålig ekonomi". Stipendierna som delas ut av sådana stiftelser kallas oftast för vistelsestipendier och innebär att den som får stipendiet får bo i huset eller byggnaden under en förutbestämd tidsperiod. Eklunds Hantverksstiftelse Stipendier kan sökas av unga hantverkare (upp till 35 år) för utbildning, förkovran i yrket och komplettering av yrkeskunskaper. Specialpedagogiska skolmyndigheten - Bidrag till vissa studier för personer med funktionsnedsättning. Läs mer Nytt Nyttigt - Uppsatstävling Uppsatstävling på temat innovation, kommersialisering och nyttiggörande. Ekmanstiftelserna - Flera stiftelser som delar ut stipendier för flera olika ändamål, bland annat studier. Ackordcentralens stipendium, stipendier till universitets- och högskolestuderande som skrivit uppsats inom ämne som anknyter till Ackordscentralens verksamhetsområde (juridik).

Se här vilka möjligheter som finns att zalando name it åka utomlands genom utbytes och volontärprogram. Boendeförhållande och rekreation, senast uppdaterad, prins Carl Gustafs Stiftelse Stiftelsen prioriterar verksamheter som riktar sig till funktionshindrade barn och ungdomar. Klicka dig vidare för avstånd umeå stockholm att hitta stipendier att söka. Stockholm, synpunkter eller frågor på sidans innehåll.

Stipendier för studier i Kina både läsårsstipendier och sommarkursstipendier finns tillgängliga att söka.Stipendierna är främst avsedda för studier i kinesiska språket, men även andra ämnesområden kan komma på fråga.

Fonder för studier. Behandlingspedagog värnamo

Dans och film, läs mer Jägmästar och skogsmästarstipendier Lista på stipendier för jägmästar och skogsmästarstudenter vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Läs mer MEM, per Ganneviks stiftelse för kulturella ändamål Delar ut stipendier till konstnärer krog inom bild och form. En fond eller stiftelse kan också vara grundad för att förvalta och ta hand om en byggnad eller ett hus. Musik, teater, wilhelm och Martina Lundgrens Vetenskapsfond Lämnar bidrag till behövande privatpersoner. Apotekarsocietetens stipendiestiftelse för farmacevtisk utbildning delar ut stipendier för att främja farmacevtiskt grundutbildning och vidareutbildning.

Uppsatsen ska handla om internationalisering, demokrati och marknadsekonomi.Läs mer, arkitekt Greps Minnesfond, stiftelsen ska främja barns eller ungdoms vård och fostran eller utbildning.