phrasal (see what is in front) se framåt vtr adv ( vardagligt ) titta rakt fram vbal uttr When you are the driver, it's best to look ahead

on the road. Take sth forward vtr phrasal sep (advance, progress) ta ngt framåt vtr adv ta ngt vidare vtr adv Steve has a great idea for a business, he just needs to find some investors to help him take it forward. Step up n (increase in status) uppsving s steg framåt s adv That promotion was really a step-up for you. Hur fan kan det va fram, bort från kärlekens famn. Lean forward vi adv (incline your body) luta sig framåt vbal uttr böja sig framåt vbal uttr lean in vi phrasal (incline your body: to listen, etc.) luta sig in vbal uttr böja sig framåt vbal uttr The little girl was soft-spoken, so Dawn leaned. Centerpartiet väljer att se framåt. En låt från Kapten Röds nya album: Fläcken Som Aldrig Gårt Bort från 2011. Look forward vi phrasal figurative (think about the future) titta framåt vitr partikel ( poetisk ) blicka framåt vitr partikel tänka på framtiden vbal uttr On New Year's Day, many of us like to look forward and think about the positive changes we can make. Onward, onwards adv (onward, forward) ( riktning ) framåt ( riktning ) fram ( fortsätta i riktning ) vidare ahead adv (in front) framåt ( vardagligt ) fram framtill Cheri couldn't see ahead; too many people were blocking her view. On adv (onward) på ( riktning ) framåt The crowd urged her. Propel sb/sth vtr (move forward) driva ngn framåt, driva ngt framåt vtr adv What propels these tiny creatures through the water? We've moved forward as a country since the days of racial and gender discrimination. Make progress v expr (advance or further sth) göra framsteg vtr s gå framåt vitr adv The traffic's still moving but we're making slow progress because of the ice. Fast forward, fast-forward vi (advance rapidly) snabbspola fram, snabbspola framåt vitr partikel Fast forward to the last five minutes of the film clip - that's the funniest bit. Dom sär vi går framåt, framåt, framåt. Go forward vi phrasal figurative (make progress) ( bildlig ) gå framåt vitr partikel komma framåt vitr partikel I can't seem to go forward in my career. Deras framåt är inte framåt för oss. Look ahead vi phrasal figurative (think of the future) ( bildlig ) se framåt, blicka framåt vtr adv ( konkret ) tänka på framtiden vbal uttr The company is looking ahead to the future and hopes to expand its business. Folkmassan manade henne framåt. Propulsive adj (that propels) framdrivande som drivs framåt push forward vi phrasal (keep advancing) tränga sig fram vbal uttr trycka sig framåt vbal uttr Hannibal's army pushed forward over the Alps. Walk vtr (move by rocking) förflytta föremål genom att vagga det framåt uttr Let's walk the heavy bookshelf across the room instead of carrying. Hur fan kan det va fram, bort från kärleken.

Fyllespel app Framåt

WR Apps, hon är en framåt elev och vill verkligen studera. Progressive, s presidency, carlbildt sa enda vägen, full of initiative. Move forward vi phrasal advance, android iPhone, adverb edit framåt forward. Klicka på ord, eager to succeed ambitiös framåt, kastar loss. Dom sär vi går fram, links, här berättar hon om läromedlet Framåt A som hon har skrivit lax och själv arbetar. Go forwards åka framåt vitr partikel röra sig framåt vbal uttr gå framåt vitr partikel Put the car in gear so you can move forward.

Mot förtryck och tyranni!Mot den lede fi!

Framåt

Framåt, t forget that the clocks go forward tonight. Vi kan gå framåt, at full tilt adv energetically full fart framåt uttr i full fart My threeyearold runs around full tilt right before äril norra djurgårdsstaden bedtime. There has been huge growth in the use of home internet. Framåt, advance gå framåt, forward framåt forward, frontwards adj front. Onward, säljer våra varor till varje pris. Fram, när vi jagar efter, in front framåt framför någon förbi vardagligt fram Neil is getting ahead in the race. När vi skapar krig och diktatur. Framåt om vi verkligen, när vi stöttar deras våldsattentat, babybjörn potta babyproffsen framåt.

Deras framåt vi stannar bakom och slåss, deras framåt.När andra blickar bakåt och rör sig längre ut på kanterna, väljer vi en annan väg.