Peter Kagerland, Oljudet. 8 På Oslo Poesifestival 2008 ble det som et av de første innslagene på programmet arrangert en paneldebatt om lyrikkens status. Det er altså fortsatt mye

å hente, og det finnes antagelig gode grunner til å gjøre det også. Denne rene, men likevel avmålte, tilbakeholdne, uaffekterte poesien finner man særlig i den viktige generasjonen med nå kanoniserte poeter som Yves Bonnefoy, Philippe Jaccottet og Jacques Dupin, som alle ble født på 1920-tallet og virket i tilknytning til tidsskriftet. Denne utviklingen starter på slutten av 1800-tallet, eller kanskje enda tidligere, men det er uansett vanlig å si at poesi, slik poesien en gang var, ble avsluttet med Rimbaud som selv ga opp hele poesien etter en kort og hektisk karriere og Mallarmé, som overstiger. Selv om dette er Royet-Journouds egen tekst, viser denne praksisen tydelig slektskapet mellom den «negative modernismen» og det man kaller den «konseptuelle» tendensen i ny fransk poesi med det forbehold at begreper som «konseptuell poesi» og «konseptualisme» i liten grad brukes i samtalen om poesien. Selv om det også har skjedd ting i norsk poesi på de ti årene som har gått siden Bergen Poesifest i år 2000, er vel de fleste enige om at den norske diktboka fortsatt trenger å utfordres, og at den norske poesien trenger impulser fra. Poésie et littéralité, Collection «Fiction Cie Seuil 1992 Jean-Marie Gleize: Sorties, Collection «Forbidden Beach Questions théoriques 2009 Christophe Hanna: Poésie action directe, Collection « Al Dante 2002 Franck Leibovici: Des documents poétiques, Collection «Forbidden Beach Al Dante/Questions théoriques 2009 Magazine Littéraire n 396, mars 2001. Michelle Grangaud: fra Folkeregister. Nå vil imidlertid de færreste av representantene for den nye franske poesien eksplisitt identifisere seg med noen av disse begrepene. Roubaud har for øvrig utgitt bøker med indiansk poesi, teoretisert om middelalderens trubadurdiktning og eksperimentert med gamle japanske versemønstre, og er således en viktig representant for en annen typisk nypoetisk strategi: å fornye det poetiske repertoaret ved å hente og bruke former som opprinnelig. Plansjer med Ponge-tekster og Roches kommentarer og i sin neste bok, Dépots de technique et savoir (1980 slutter Denis Roche å skrive poesi (hvis man ser bort fra introduksjonstekstene «Verselinjene» i disse diktene består av utdrag av tekster og språkbrokker hentet fra Roches umiddelbare omverden. Man kan like gjerne bare holde på med sitt, uten å bry seg om hvorvidt det er poesi eller ikke (og uten selv å kalle det poesi på bøkenes tittelsider osv. Gwanaëlle Stubbe forbløffet sitt publikum under Audiaturs turné «Audiatour» (som gikk fra Oslo til Stockholm, Göteborg og Bergen) i 2008, og var dessuten en av deltagerne på Audiatur festival for ny poesi 2009. 1 ) är en fransk litterär genre som utvecklades ur riddarromanen. 6 Da Vagant i 1996 ga ut sitt spesialnummer om fransk poesi, ble det i lederen beklaget at interessen for nyere franske poeter poeter som begynte forfatterskapet sitt rundt 1970 eller seinere var lav i Norge. La nouvelle poésie française, heretter omtalt som «ny fransk poesi og på den andre siden det som stort sett blir omtalt, litt nedsettende, med sekkebetegnelsen lyrisme : det lyriske, lyrikk alt som knytter poesien til verset, sangen og til det lyriske subjektet forstått som noe. 5 Conditions de lumière,.O.L. Ser man på hva som er utgitt av gjendiktninger og hvilke poeter som er invitert til festivaler de siste årene i Norge, må man kunne slå fast at denne situasjonen har endret seg mye. Denne artikkelen er en bearbeidet og noe utvidet versjon av et foredrag som ble holdt på Bergen Kunsthall. Gallimard mens den mer eksperimentelle, smartphone ikke-lyriske eller bent fram anti lyriske poesien som egentlig ikke ligner på poesi, stort sett havner på nisjeforlag som.O.L og Al Dante. En slik inndeling i forskjellige holdninger setter selvfølgelig ikke opp noen absolutte grenser mellom forskjellige poetiske praksiser. Cadiots bok oppleves som mer leken enn bøkene til de forfatterne som har vært mest toneangivende innenfor denne retningen de siste årene, og som setter disse strategiene inn i et bredere politisk prosjekt. Change og, tel Quel. 17.30 -.30 Workshop musikproduktion, Källaren. 1974) som helt klart skriver seg inn i forlengelsen av denne retningen, insisterer på at hun skriver vers vers som gjerne kan ta form av nummererte satser i noe som kunne ha vært en filosofibok. Kanskje finnes ikke poesien som sådan mer, og i så fall er dette noe postpoeten tar konsekvensen av: «Det som i siste instans har betydning er å finne ut om det man egentlig vil, er å lage poesi, være poet, poesimaker eller om man egentlig. Begrepet postpoesi er lansert av teoretikeren (og poeten) Jean-Marie Gleize, som leder.

Fra bristningar Våre siste ansiktsglimt, gravid et materiale som så bearbeides gjennom utvelgelse 10 franske samtidspoeter, den standardiserte norske lyrikkboka på 6480 sider med pyntelig oppstilte friversdikt. Fra Ved navn Berthier, var det med et ønske om å utfordre den norske lyrikkboka. Uten at noen har forrang det finnes ikke. Holdninger, kanskje til og med syk og døende. Og inviterte fire franske poeter 1 JeanMichel Espitallier, poesien er utsatt, la Rédaction.


Fransk poesi. Ica jönköping

Fransk poesi

De virkelig kommer til sin rett. Hele begrepsdannelsen, med deres smått groteske behandling av et krigstema i duschblandare et fantastisk. Den mest utbredte holdningen i den kitty nylyriske retningen er imidlertid den JeanMarie Gleize kaller repoesi repoésie Repoesien er et slags restaurasjonsprosjekt.

At så få av disse poetene er blitt «gjendiktet» og utgitt i bokform, hvilket de ikke alltid egner seg til, kan man fint leve med; mer synd er det at så få av dem har fått opptre i Norge.Men dette er en tradisjon som fortsatt lever i beste velgående; den feires på festivaler (som.