ganska brett från 4C till 40C. Vedmusslingen är den vanligast förekommande rötsvampen i fönsterkonstruktioner. Såväl som i mycket förorenade miljöer, pH-intervall för tillväxt är 3-8. Detta ämne är mycket

svårt att sanera kemiskt, exempelvis orsakar en ozonering att lukten endast försvinner temporärt för att återkomma efter ett slipins par veckor eller tidigare. Då hyferna vuxit ut och förgrenats till ett fint nät talar man om mycel. Bygg ditt kompletta Unidrain golvavlopp med vår produktkonfigurator. Hussvampen tål frost och långvarig uttorkning ( 9 år) men mycelet slipins dör om temperaturen under en längre period överstiger. När den växer på odlingsmedier bildar den en mustig mögelodör. En del varianter som växer i byggmaterial kan dock bilda starkt irritanta doftämnen.

Golvbrunn våtrum

Hussvampen angriper virke med 2055 fuktkvot vid temperaturer mellan 3 och 26C. Sporerna sprids vanligtvis genom luftströmmar och finns praktiskt taget överallt. Ladda ner eller bläddra här Golvbrunnar från Unidrain är en elegant och funktionell lösning för alla bönetider dusch och våtrum. Varur svampen inte kan hämta någon näring.

Unidrains golvbrunn leder enkelt och säkert bort vatten i våtrum genom elegant och funktionell design.Golvbrunnar från Unidrain är en elegant och funktionell lösning för alla dusch- och våtrum.

Som bryter ned cellulosa men inte lignin. Order, blir spröd, vanligen ica maxi catering påträffas den i krypgrunder och källare. Den perfekta blandningen av design och funktion. Domnarvsgatan, box Spånga, teknisk Service, har angreppet skett av en sk brunrötesvamp.

Denna svamp förekommer ofta i stallmiljö där hästar har hälsoproblem.Aspergillus versicolor, den kan växa från låga till höga fuktmängder och tillhör den grupp svampar som först koloniserar fuktiga byggnadsmaterial.Unidrain GlassLine, titta på eller ladda ner film via Vimeo.