sedan cirka tjugo år förmaksflimmer. Extraslaget kan kännas som att hjärtat gör ett uppehåll och sedan sätter igång igen. Både på mat och på livet. Kvinna, 38 år

svar: Det är inte alls ovanligt att kvinnors symptom inte blir förstådda på rätt sätt. Då kan man skriva upp när man känner av besvär som man tror kommer från hjärtat och i efterhand se vad som hände med hjärtats rytm under detta ögonblick. Att alla celler har en egen rytm kan ses som ett säkerhetssystem. I vissa fall kan en hjärtoperation behövas för att behandla orsaken till hjärtklappning. Om du dricker kaffe, te eller alkohol är det bra att minska på det. Om hoppet lämnar oss är det inte mycket att göra - hoppet och viljan att kämpa är A och O! Här svarar hon på Punkt SE:s läsares frågor. Därför är det viktigt att genomgå en utredning om besvären börjar plötsligt utan uppenbar orsak, varar längre än några minuter eller om du har symtom som andfåddhet, bröstsmärtor och svimningar. Ingen har givit mig en klar diagnos eller sjukskrivit mig. Slår hjärtat regelbundet eller oregelbundet?

dubbelslag Hjärtrusningar som kommer och hjärtat försvinner plötsligt kan bero på en extra elektrisk ledningsbana i hjärtat. Om du går och oroar dig för ditt hjärta tycker jag du ska beställa tid på din vårdcentral för undersökning och ta ett EKG. Kontrollera om pulsen är regelbunden eller oregelbunden. Medan hjärtklappningen pågår ska du försöka slappna av och andas lugnt.

Men alla k nner inte av dem.Extraslag i hj rtat, allts.

Med supraventrikulära cykla menas att hjärtslagen är utlösta från förmaken precis som vanliga hjärtslag. Jag upplever även till och från att mitt hjärta slår otroligt hårt. Svettas eller få domningskänslor i kroppen. Som inte själv är drabbad, när du får ett extraslag så kommer det lite för tidigt i den regelbundna rytmen. Ett s k 24timmars EKG, det är detta man känner smink om man får ett extraslag. Lika viktigt är att du får veta om besvären är helt ofarliga så att du inte behöver oroa dig. Typiskt för dessa extraslag är att de lättare uppkommer i vila.