anden går in i mediets kropp för att berätta, de flesta gör som jag och kanaliserar budskapet/andens berättelse. När mediet sedan fått en översikt över vad och vem som

befinner sig i huset sätter sig mediet ner med levande ljus, levande ljus drar till sig andar. Vid pendling kan man också få kontakt med oroliga andar och då får man göra som man nu läst. Mardrömmar, depression, ångest etc. Fråga aldrig en ande om något du inte vill ha svar. Det intressanta är att det i publiken sitter människor från alla samhällsklasser. På det sätt som jag blivit utbildad som medium är mitt syfte att ge bevis på liv efter döden, så jag sa helt enkelt till kvinnan: Jag är ledsen, men jag har ingen här. Vissa hör budskapen i sitt inre. Avsluta med att tacka anden. Har du inte tid? Det är dock bra att komma ihåg att stänga dem efteråt. Men det kräver också att man är seriös och förstår innebörden av andekontakt. Ibland använder de liknande tillvägagångssätt för att förmedla något de vill säga. Jag ska kortfattat berätta hur det fungerar: (Använd dig av försiktighetsåtgärder jag givit förslag ironman på tidigare, för att undvika obehagligheter.) Papper och penna behövs för den automatiska skriften. Att tvinga spöket att gå till ljuset. Det finns olika orsaker till att en ande kan dyka upp. Men övning gäller, som sagt. Ande som otrevlig, är det bara att direkt avsluta, tacka och säga att nu får det vara nog.

Slips kostym Hur kallar man på andar

Om man då märker anden kan man ju bli väldigt rädd. Ord eller liknande i taxiförare stockholm sitt inre. Och ärkeänglar kan träda in och ta anden med sig till andra sidan. Trots att anden ju har goda avsikter.

Tack för att du berättar hur du arbetar med andar, (de verkar vara många som vill träda fram och hälsa och lämna meddelanden eller budskap.Jag tycker att det kan vara svårt att hålla någon sorts ordning på det hela och veta när eller om jag ska förmedla budskapen.

Hur kallar man på andar

Behöver du i vilket fall som helst inte vara rädd. Vare sig du är säker på vilka som var där eller inte. Om du misstänker att andar det förekommer en ande i ditt hem. Salt kan fungera också, ofarligt, anden är ju också i form av en energi. Detta är uppenbarligen en mycket tillfällig lösning.