i Sverige är en kvarleva av en äldre indelning av landet som ersattes som grundläggande förvaltningsenheter. Andra vanliga områden är folktandvården, utbildning, kultur (främst länsmusik, -teatrar och -museer) och

näringslivsstöd. 2 Den officiella ställningen kommer också till uttryck i att många medlemmar av kungahuset har titeln hertig eller hertiginna av olika landskap. 3 Denna tradition går tillbaka till vasatiden, då Sveriges landskap tilldelades vapen och gavs rang som antingen hertigdömen eller grevskap. Gemensam, obligatorisk uppgift för kommuner och landsting. Kontakta Lars Linder, eller. Landskapen utgör också kulturella identifikationer. Militärt styre för inrikes län avskaffades i 1719 års regeringsform. Det skedde dock större och mindre gränsändringar mellan länen vid kommunreformerna. Landskapen saknar sedan länsreformen 1634 administrativ betydelse. Län Bokstav Kod Yta ( km ) 2 Folkmängd 3 Inv/km Residensstad Kommuner Inrättat Ordning från N till S (efter residensstaden) Blekinge län K 10 931,5 Karlskrona Dalarnas län W 20 029,2 Falun Gotlands län I 09 135,7 Visby Gävleborgs län X 21 118,8 Gävle. Trondheims län, till vilket Jämtland och Härjedalen tillhörde, bestod till exempel av ca 40 små län. De grupperas i tre landsdelar : Götaland, Svealand och, norrland. Antalet förtroendevalda i landstingen var drygt 4 400 personer, en minskning med nästan fem procent jämfört med föregående mandatperiod. Läst (namnbyte 1997) Nationalencyklopedin Nordisk Familjebok Riksarkivet: Svensk arkivinformation (svar) Almquist, Jan Eric (1917). Det viktigaste ansvarsområdet är hälso- hur många län finns det i sverige och sjukvården. Stockholms överståthållarskap ingår nu i Stockholms län Skaraborgs län Skara (1634-1659) Mariestad (1660-1997) nu till största delen i Västra Götalands län, men även i Jönköpings län.

Samt tjänstelän vilka var utbyte mot blodtrycksmätare militära tjänster. Och pantlän vid lån från privatperson till kronan. Läst Folkmängd i landskapen den 31 december 2016. Läst m på en, de har dock fortfarande officiell ställning.


Hur många län finns det i sverige: Ultraljud vecka 19 kön

Myndighetsuppgifterna sköts av länsstyrelserna, du kan inclusive beställa en Excelfil med adresser till landsting och regioner utan kostnad. Innehåll, avvecklades Åhus län när Kristianstad byggdes. Landsting redigera redigera wikitext Landstingets politiska beslut fattas av en folkvald församling.

En grovindelning av Sveriges landskap år 1560.Lagsagorna levde relativt oförändrade under medeltiden och oberoende av vem som regerade riket.Under 1500-talet fick landskapen en fastare form utifrån lagsagornas områden, även om situationen i norr och i Finland fortfarande var oklar.