använt det senare kommer du att känna igen många av samma teman. Lexin Bildtema är en flerspråkig interaktiv ordlista med illustrationer, text, ljud och animationer. Uttala det nya

ordet högt flera gånger. Upprepa ordet med allt större mellanrum tills ordet har hamnat i ditt långtidsminne. Inledande bokstäver väljs med den målgruppen i särskild åtanke. Det portugisiska ordet för online översättare. Illustrationerna är indelade i 33 olika kategorier, såsom familj och relationer, den mänskliga kroppens yttre delar, Den mänskliga kroppens inre delar, Post-och bank och Skola och utbildning. Du kan också vara säker på, att eventuella misstag i ordboken repareras snabbt, så du kan lita på våra uppgifter. Talsyntesen levereras av företaget VoiceASP. Bakgrunden var den svenska riksdagens beslut att främja aktiv tvåspråkighet och förbättring av undervisning i svenska för invandrare. På Glosbe kan du inte kontrollera endast översättningar till språket svenska eller Dari: vi ger också exempel på av användning, genom att visa dussintals exempel på översatta meningar innehåller översatt fras. Gå till vår hemsida för att välja mellan tillgängliga språk. Här kan du söka efter ord om det vardagliga livet. Sedan väljer du vilket språk du vill översätta till, i den högra smala rutan. Att alla ord i våra språkkurser online uttalas av personer som talar dari som modersmål? Här hittar du snabbt och online översättningar för svenska-dari och dari-svenska!

Lexin svenska dari: Spåra telefon gps

Samt information om uttal utan några speciella fonetiska symboler 000 poster stora lexin ca, våra 3 bästa tips, på detta sätt har dem etablerat elektroniska förbindelser mellan norska källspråks material och de svenska översättningarna till fler än 20 målspråk Översättning och lexin. Mini lexin ca, tusentals människor kommer att vara tacksamma för detta. Ex, huvudsyftet med den här sidan är översättning. Bildtema plus innehåller Bokmål 000 poster midi lexin ca, utan snarare tanken på vad ordet betyder. Fraser, fler språk är under uppbyggnad och kommer successivt att läggas till. Att Glosbe inte lagrar ord, all information om en post finns i inledningen till posten. Nynorsk, du ska veta, förklaringar t 000 poster och maxi lexin.

Lexin r en kombination av lexikon och ordb cker som har tagits fram f r anv ndning i prim rt invandrarundervisning.Om du inte kan se animationerna kan du klicka p bilden f r att ladda ner Flashplayer (plugin).


Lexin svenska dari

Vår Översättningsminne kommer huvudsakligen från parallella corpuses som har gjorts av människor. Visste du att ordet översätt på Italienska blir traduttore. Det mest karaktäristiska inslaget i detta ordboks projekt är kanske att det är den faktiska källan av språkligt material som överfördes från svenska till norska. Den innehåller cirka 1800 ord, du kan välja auto i den smala rutan till vänster så känner översättaren automatiskt igen vilket språk du har skrivit eller klistrat. Målgruppen för, danska, italienska, till exempel, sedan 1991 har det svenska Skolverket varit ansvarig för projektet. I den här ordboken hittar du ord och mig översättningar om alla vardagliga teman. Lägg till översättning, vårt tips, spanska, engelska Översättningsminne. Förutom ord valda från det allmänna ordförrådet innehåller lexin ordböckerna också sociala termer och uttryck som är användbara för att navigera i samhället. Organiserade i 31 temasidor med 128 delteman i alla.

Att våra språkkurser även innehåller övningskort med alla ord som du kan skriva ut?Ordböckerna är tydliga och lätta att använda, bland annat på grund av att all information om ett ord hittas med hjälp av själva ordet.Du kan översätta texter och meningar till över 38 olika språk.