jag ingen synpunkt på om en patient inte tar mig i hand när vi hälsar men som sjuksköterska har jag en skyldighet att hälsa på en patient på ett

sätt som kan uppfattas som respektfullt. Det kunde hon säga eftersom hon kände dem så väl och visste att de inte skulle ta illa upp. Att inte ta emot en utsträckt hand kan uppfattas som nonchalant eller respektlöst. En oenig AD ger kvinnan rätt men halverar den begärda ersättningen till 40 000 kronor. I grunden blir ju detta en debatt om pluralism och individualism. Domstolen anser också att det inte automatiskt kan antas att en kvinna som vägrar ta i hand skulle fungera dåligt på en jämställd arbetsplats eller att detta skulle medföra svårigheter eller hinder i arbetet. Det ställer till problem för alla oss andra muslimer som blir betraktade som potentiella krångelmakare på den svenska arbetsmarknaden. Lars Backström, som företräder friskoleföretaget i målet, anser dock att Fardous inställning och agerande är könsdiskriminerande och att detta strider mot skollagen och läroplanen på ett sätt som har högre prioritet än den religionsfrihet som Fardous åberopar. Det är dessutom stötande när konsekvensen blir att religiösa gruppers krav på särbehandling går före patienters rätt att bli behandlade med respekt av samtliga läkare. Företaget måste nu betala 40 000 kronor i diskrimineringsersättning. Fardous bröt mot skollagen och läroplanen. Skolan har gjort klart för henne vad skollagen och läroplanen kräver av både lärare och annan personal. . (Uppdaterad) Det var i samband med en förfrågan om att få arbeta som tolk på tolkföretaget Semantix som den 24-åriga kvinnan vägrade ta den manlige chefen på företaget i hand. Det bygger dels på en specifik tolkning av islam och dels traditioner. Kunskapsskolan i Helsingborg där hon hade ett lärarvikariat ansåg inte att sådan religiös extremism var förenlig med arbetsuppgifterna som lärare och därför avslutade man samarbetet. Unionen anser att kvinnan har blivit diskriminerad på grund av sin religiösa tro och framhåller att det ledde till att hon inte kunde fullfölja sin vikarietjänst. Arbetsdomstolen prövar ett fall av religiös diskriminering. Nej till fundamentalism inte rätt rekryteringskrav enligt facket. Tidigare finns ett antal tingsrättsdomar i fall som rör muslimska fundamentalisters rättigheter och skyldigheter men ingen dom i en arbetsrättslig tvist där Arbetsdomstolen är högsta juridiska instans.

Muslimer tar inte kvinnor i hand

Han varnar samtidigt för att debatten kan utnyttjas av terrorister. Nu kommer de kunna säga, detta är en debattartikel, arbetsdomstolens utslag är av stor vikt då det blir det första i sitt slag i Sverige. Efter bönen gav mamma dem en rejäl kram. Wernstedt bemöter i uttalandet inte Kunskapsskolans argument att Fardous agerande är i strid med läroplan och skollag. Hon undvek att svara på den frågan. På Semantix menar man även att policyn inte alls missgynnar muslimer då de flesta av dessa maskiner på gymmet för rumpan tar personer av motsatt kön i hand. Kolla på de här muslimerna, de försökte anpassa sig men blir ändå behandlade på det här sättet.

Bakgrunden är att en muslimsk kvinna inte fick fortsätta som vikarie.Att inte ta emot en utsträckt hand kan uppfattas som nonchalant eller respektlöst.För mig som muslim har det aldrig varit ett problem att skaka hand.


Ido wc Muslimer tar inte kvinnor i hand

Bör vi vara pragmatiska och försöka undvika att kränka personer som kanske vill skaka hand eller ska samhället acceptera olika sätt att hälsa. Det bygger på gamla traditioner bland vissa grupper av muslimer. Toleransen för islamister som driver orimliga krav med hänvisning till sin religion har gått göteborg för långt.