Gissle, Gisle, Gisl (Finns. På runsten U 501 ) Holmger (Finns. På runsten U 770 ) Ernfast, Ärnfast (Finns. På runsten Sö 132 ) Turid Turlög Tyra Tyre Tyri

Tyrvi (Finns. På runsten Sö 32 ) Olauf var på vikingatiden ett kvinnonamn Olov (Finns på runsten Sö 8 ) Olov var i det här öppettider fallet ett kvinnonamn. På runsten Vs Fv1988:36 ) Grytgård (Finns. På runsten Sö 14 ) Ragnfrid (Finns. På runsten U 795 ) Tingfast (Finns. På runsten U 453 ) Gjord Gjulak (Finns. Your name, your email, untitled 0 objects, do you really want to delete this list? På runsten U 980 ) Einar Eirik Eivar Eivind Eje Ejlof Ejolf Ejulf (Finns. På runsten Gs 19 ) Frigga Frögun, Frögunn (Finns. På bildsten G 113 ) Gammal, Gamal (Finns. På runsten Sö 235 ) Gudbrand (Finns. På runsten Sö 307 ) Ulvvid (Finns bl. På runsten U 1107 ) Skamhals (Finns. På runsten Sö 61 ) Snode (finns bl. På runsten U 306 ) Ingjald (Finns. På runsten U 380 ) Åsdjärv (Finns. På runsten U 38 ) Linder Lindor Lindorm Linnar Linnart Linné Litle (Finns. På runsten Vg 184 ) Gulleif (Finns.

Nordiska namn pojke

På runsten Sö 39 Birger Finns, på runsten Sö 226 Ramnkel Ramund Rande Finns. På runsten U 445 Gylle Finns, på runsten Ög 176 Skarv Finns. På runsten U 180 Erinvard, på runsten DR 344 Redar Regin Reidar Reidbjörn Finns. Kettilfrid häst Finns, på runsten U 203 Rudvid Finns.

Mål med livet Nordiska namn pojke

På runsten Ög 166 Bonde Finns, thorgeir, den livlige. På runsten Sö 308 namn Roel Rofinn Finns Åsger Finns, torgeir Finns, på runsten Sö 178 Ejvald Elert Elf Elfrid Eliv Finns. På runsten Vs 13 Forkun Finns. På runsten U 152 Sigvard Finns.

A på runsten G 188 ) Bote Botel Botgeir (Finns.På runsten Sö 300 ) Öborg (Finns.