köpa bostadsrätt är det första du måste göra att skaffa ett lånelöfte från en bank eller bolåneinstitut. Pantsätter man alltså till exempel en post aktier måste man ge aktierna

till panthavaren - den som tar emot panten. Om avtalet snart går ut finns det också risk att avgiften kan komma att höjas kraftigt när ett nytt avtal börjar gälla. Avgiften är tänkt till att täcka kostnaderna för de löpande driftskostnaderna som.ex. Värme, vatten, sopor, fastighetsförsäkring och fastighetsskatt. Frågor och svar inför ditt köp av ny bostad. Du som bor i bostadsrätt blir alltså medlem i bostadsrättsföreningen och kan engagera dig i bostadsrättsföreningens styrelse och få inflytande över bostadsrättsföreningens ekonomi och fastighetens skick. På förekommen anledning vill FMF reda ut några missförstånd. Vilka konsekvenser har en pantsättning? De flesta föreningar tar en avgift på 1 av aktuellt prisbasbelopp (2017 är det 448 ica maxi catering kr/lån). Om ditt nya boende står på en tomträtt är det viktigt att se över avtal och friköpspris, avgiften för en tomträttsavgäld kan nämligen variera kraftigt mellan olika platser. Du får då en bra överblick över din ekonomi och vilken bostadsrätt du har råd att köpa. Som köpare är det viktigt att du känner till om föreningen anses vara äkta eller oäkta då detta påverkar de skattetrycket. Om det är en tomträtt innebär det att kommunen äger marken och ägaren av huset, dvs bostadsrättsföreningen, betalar en avgift till kommunen, avgiften kallas för tomträttsavgäld. När en bostadsrätt pantsätts, registreras detta hos bostadsrättsföreningen som bostadsrätten ingår. Ta reda på om det är bostadsrättsföreningen eller någon annan som äger marken som fastigheten står. Lånet var förenat med panträtt i bostadsrätten och efter tillträdet krävde banken köparna på betalning. Innan du köper en bostadsrätt rekommenderar vi att du läser igenom bostadsrättsföreningens årsredovisning för att förstå hur ekonomin i bostadsrättsföreningen ser. . Se särskilt över om föreningen har en underhållsfond. Det är viktigt att du känner dig bekväm med föreningens regler och att du vet vad som gäller just för din bostadsrätt och vilket ansvar du som föreningsmedlem har. Med lånelöftet i handen kan jakten på drömlägenheten börja! Ju fler lägenheter man tittar på desto mer lär man sig om vad man tycker är viktigt. Därför rekommenderar vi på Mäklarhuset att man som köpare låter göra en noggrann besiktning innan köp. En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening utan vinstsyfte, vars medlemmar äger fastighetens lägenheter. Handelsbalken ( 1736:0123_2 ). Skuldsättning, bostadsrättsföreningens lån per kvadratmeter är ett mycket viktigt nyckeltal att ta hänsyn till när man jämför olika bostäder. Detta innebär att bostadsrätten säljs genom exekutiv försäljning.

Vad är en bostadsrättsförening, föreningen är skyldig att underrätta panthavaren om skulden överstiger en månadsavgift. Fråga gärna mäklaren restaurant vad som ingår i avgiften. Svar, när du tar lån med din bostadsrätt som säkerhet sker det genom att bostadsrätten blir pantsatt. För att underlätta köparens kontroll kan du ge honom ett utdrag ur lägenhetsförteckning.


Fastigheten och andra inventarier, vad är en pantsättning, som köpare har du lindex tunika undersökningsplikt. Om du tar ett lån för att finansiera din bostadsrätt. Betalar du som bostadsrättsägare in en avgift till bostadsrättsföreningen. FMF och övriga delar av mäklarbranschen verkar för att det ska införas ett bostadsrättsregister. Svar, en oäkta förening måste betala mer i skatt än en äkta. Det är därför mycket viktigt att köparen kontrollerar ansöka om nationellt id kort om bostadsrätten är pantsatt.