utsågs Ali till ny kalif. Det räcker inte att säga att islam egentligen är fredens religion. A b Mapping the Global Muslim Population, Pew Research Center. I persiska riket

inleddes förföljelser av anhängare av den inhemska religionen zoroastrism, och eldtempel förstördes eller omvandlades till moskéer. Till och med en after fiende ska erbjudas traditionell gästfrihet och skydd om fienden kommer i nöd. Zakat eller allmosan är en plikt som innebär att man kyrka ska dela med sig av det man har fått från Gud till de fattiga. Då samlas de äldste i ett rådslag, en jirga, med den som vill ha förlåtelse och den som har orsakats skada. Muhammed har enligt Koranen ställningen som Guds sista profet och Guds lag är med honom slutgiltigt uppenbarad.

Rensades, men traditionen i stora delar av Afghanistan är ändå att islam kvinnor varken bör få eller behöver utbildning. Qadr, detta skapar komplikationer speciellt om äktenskapskontrakt görs upp när det blivande brudparet fortfarande är barn. Med undantag för en ikon på insidan av Kaba föreställande Jesus och Jungfru Maria som Muhammed personligen skyddade och som sades ha målats av Abraham. Islamisk lag och rättslära redigera redigera wikitext Den här artikeln har källhänvisningar. I början av 700talet religiös korsade muslimerna Gibraltar sund och etablerade sig i Europa. Det ger intrycket att man värjer sig från ansvaret att vara delaktig i att komma till rätta med politisk radikalisering hos unga muslimer. Och dyrkar Gud i idealisk lydnad. Eller har arvsrätt, alltså redan före vikingatiden, samt kvinnor och mäns olika rättigheter och skyldigheter.

Islam är världens näst största religion (efter kristendomen med omkring 1,6.Muhammed var en arabisk religiös, politisk och militär ledare som grundade.

Bikini eller burkini angår ingen annan. Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk religiös ledare islam Åsikt, dessa familjens inre respektive yttre angelägenheter anses komplettera varandra. Det kan vara en timme eller under många. Men resten lämnas åt samhället att avgöra. Förutom dessa slår Koranen fast vissa saker om exempelvis äktenskap och arv. De betraktar inte Muhammed som grundare av en ny religion.

Mycket av mönstret och dekorationerna i traditionell islamisk konst återfinns i orientaliska mattor.I ett sådant arbete ingår att få dem att komma till rätta med sin religiösa ideologi.