bör du låta en läkare undersöka dig. Huden är ett stort organ som kan reagera på mycket. Det finns många saker som kan drabba vår hud. De är helt

ofarliga och försvinner lika snabbt som de uppstår. Det är vanligt att eksem kliar. Utslagen är först små prickar i ansiktet ljusröda och blir sedan mörkare och flyter ihop. Fäll ihop Toxiskt utslag Toxiskt utslag Toxiskt utslag. Utslagen kan forma ett snirklande mönster. Ett sätt att förebygga uppkomsten av milier är att se över hudvårdsrutinerna. Små barn får ofta utslag av olika slag och av olika anledningar. Blöjutslag, överkänslighetsreaktioner mot mat eller läkemedel, milier, toxiska erytem, hormonplitor och babyfinnar.

Små prickar i ansiktet

Fäll ihop Födelsemärke Födelsemärke Födelsemärke på foten. Utslagen är rosa och fjällar, en del barn har sina mollusker längre än ett. Growing People Vid mässling börjar utslagen oftast i pannen och bakom öronen. Barn kan få nässelutslag när de är förkylda eller har någon annan infektion. Fäll ihop Vårtor Vårtor Vårtor Vårtor är vanligast på händer eller fötter. Men förekommer även hos barn med ljus hud. Virusprickar kan se ut på många olika sätt men sitter ofta symmetriskt spritt över hemutrustning lista kroppen. Hemangiom kan sitta var som helst på kroppen. De kallas för milier ibland keratincystor och består av ansamling av hudens sk hornämne keratin. Och sprider sig sedan till resten av kroppen.

Alla barn får någon gång utslag, prickar eller hudförändringar.Om barnet får bältros i ansiktet ska du söka vård direkt på en akutmottagning.

Små prickar i ansiktet

Du behöver inte söka vård om ditt barn har mongolfläckar. De kan vara upphöjda eller i nivå med huden. Här får du en presentation av vanliga utslag. Men man ska absolut nyhetsbrev inte klämma eller försöka ta bort dem själv. De kan flytta på sig och snabbt ändra både utseende och plats. Det finns många olika orsaker till varför man drabbas av åkomman och för att få rätt behandling är det viktigt att man får reda på vad för slags utslag man har.

Ibland finns små svarta prickar i vårtan.Foto: Fotogruppen Södersjukhuset Höstblåsor.