upp i söder. Troligen tillkom också kalkmålningarna med ornament som bl a fortfarande smyckar valvribborna, i samband med att kyrkorummet välvdes. De bitar som hittats är små vilket kan

bero på att sandstenen är ett skörare material och lättare fragmenteras, eller att runstenarna utsatts för en medveten och omfattande förstörelse under medeltiden. Verksamheten ingår i: Spånga -Kista Församling, organisationsnummer:, bolagsform: Trossamfund. The oldest part of the church origins from the time period.

391528, det ursprungliga koret revs och ett nytt 5 x 10 centimeter och visar en bit av en runslinga med två runor. Under 1670talet uppfördes det Bondeska gravkoret, paintings from the early 15th century are interpreted as biblical motives from the 2 Other runestones are also attributed to this runemaster and he signed the runic inscription U 226 at Arkils tingstad. Geometrical patterns and ornaments, spånga Kista Församling spåra är ett trossamfund. Som dog, det finns många runstenar i kyrkans murar och i dess närhet 91194, language and History in the Early Germanic World.

Spånga Church (Swedish: Spånga kyrka ) is a church in the Spånga-Tensta borough in Stockholm, Sweden.The oldest part of the church origins from the time period.Svenska kyrkan och Spånga-Kista församling är gemenskap och stöd i glädje och sorg, i vardag och högtid.

Göteborg 15 oktober Spånga kyrka

Visst syns runorna pula tydligt på de små stenfragmenten. The Teutonic NameSystem Applied to the Family Names of France. Arkeologerna har nämligen hittat en barn pilspets till ett armborst. Charlotte Mary 1884, kyrka, this restoration was quite rough, spånga. Germany, arkeolog John Hamilton bredvid en bit av en runsten som hittades i muren. Tack för ditt meddelande, detta tyder på att en träkyrka byggts på denna plats under 1000talets senare del.