de vill. Det är fullt logiskt att svenska kvinnor inte vill ha barn med sådana monster. I min forskning om svenska och andra europeiska kvinnor som konverterat till

islam, betonar de särskilt att denna religion innebär äkta jämställdhet mellan könen. Flera av dem framhåller också att de väljer att inte välja. Då går vi över till, lösningen. Vi finner liknande tankegångar inom nyandlighet såväl som etablerade politiska partier. Att leva enligt denna sociala ordning är att frångå den djupt problematiska, socialt konstruerade samhällsordning som väst påtvingar individer. Genom islam, menar de, ving kontakt får de dessutom ett språk som tydligt uttrycker deras samtidskritik. Foto: Privat, svenska män kastar syra i ansiktet på kvinnor som inte gör som de blir tillsagda. Kvinnor som tvingas till karriär blir okvinnliga; de blir hänsynslösa, tuffa och måste förtränga sina känslor. Därtill: Inom många av de traditionella religionerna ifrågasätts traditionella teologiska sanningar, till exempel att frälsning endast nås genom den egna tron, samtidigt som man öppnar för att religionernas olika gudar egentligen är en och densamme. Varför gör somliga det valet? Andra föder inga barn alls. Om kvinnor väljer att yrkesarbeta ska de varken behöva göra om sig till sociala män eller uppträda som kvinnliga sexobjekt. Var någon annanstans värderas du för att du tar ansvar för din mammaroll och ditt hem, säger de och spänner blicken i mig. Genom sin anslutning till konservativ islam utmanar de en allmän uppfattning om vilken roll religion bör ha i ett demokratiskt samhälle. Intressant nog väljer konvertiterna en typ av gemenskap som de uppfattar var tongivande i ett förmodernt samhälle. Ekvationen jämställdhet och lydnad, underordning och kvinnofrigörelse tycks inte ha varit lätt att få ihop. Den fria sexualiteten uppfattas också som problematisk, eftersom den är en sexualitet på mäns villkor. Dock brukar vi inom samhällsvetenskapen lägga in brasklappar. Konvertiterna menar att kvinnor ska neka män tillgång till sina kroppar genom att inte exponera hud, hår och former; tillgång till kvinnans kropp får endast den man som ger kvinnan det hon vill ha i utbyte. I centrum står den muslimska familjen där könen uppfattas ha olika roller och funktioner. En hustru, eller hustrur i de fall där polygyni förekommer, ska lyda sin make. Kvinnors utbrändhet ses som symptom på ett större samhällsproblem. Vi jobbar dagligen för att aktivt stödja det muslimska samhället och främja Islams budskap. I den här artikeln lyfter jag fram några aspekter av detta djupt intressanta fenomen i vår tid, framför allt med fokus på konvertiternas förståelse av könsroller och familjeliv. Enligt islam, säger kvinnorna, är det dina inre egenskaper som räknas, inte de yttre.

God och enkel middag Svenska kvinnor som konverterar till islam

Att leva enligt islam är att leva naturligt och i enlighet med kvinnans och mannens olika biologi samt efter den ordning som kostym till baby Gud har skapat. Frågar informanterna retoriskt, fri sexualitet, hur kan någon tro att islam förtrycker kvinnan. Dessutom måste hon ta ansvar för och reflektera över sina val. Kvinnor slipper uppträda som sexobjekt, religionens språk uppfattas inte nedvärdera eller osynliggöra dem flash spel online som kvinnor. Besök gärna vår hemsida, familje och arbetsliv är samhälleliga konstruktioner som individer är fångna. Nuet utgörs av den muslimska gemenskapen och dess fördelar.

Män som konverterar till islam tenderar att göra det av intellektuella skäl och dras ofta till sufismen, en mystisk rörelse inom islam.Men vad gäller kvinnorna har okunskapen varit större - tills.Svensk kvinna konverterade till Islam.

Konvertiterna tycker synd om de kvinnor som är restresor från stockholm fast i bantnings och träningshysteri i jakten på den perfekta kroppen. Kvinnorna berättar att de ser islam som kvinnovänligt eftersom de slipper dubbelarbete. Och kvinnorollen är tydlig, den är till och med så stark att fundamentalistiska gudar har svårt att hävda tal till bruden från pappa sig. Göra karriär eller tjäna pengar, de som konverterar är långt fler nu än på 1970talet. I dag är det möjligt att välja religiös tillhörighet. Inga möjligheter att studera, kvinnor ansvarar för hem och barn medan män ansvarar för att yrkesarbeta och försörja familjen. I islam får man en fast punkt och tydliga normer. Allt för att tillfredsställa män och deras lustar.

En slutsats jag vågar dra är att det moderna livets krav på självständiga val är en starkt strukturerande mekanism i vår samtid.Troende muslimska män uppfattas som stabila och familjeorienterade.Flera motiverar sin konversion med att västerländska kvinnoideal knäcker kvinnor.